ಬುಧವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 14, 2018

ಸ್ನೇಹಿತ..!!

ಪ್ರೀತಿ, ಮಮತೆ,ವಾತ್ಸಲ್ಯ,ಅಕ್ಕರೆಯ
ಸಮಾಗಮವೇ.. ಈ "ಸ್ನೇಹ"..!!
ಸರಿಸಾಟಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ...ಈ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ....!
ನಾ ಮರೆತರೂ..ಮರೆಯಲಾಗದ ನಿನ್ನ
ನೆನಪುಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಾ ಇರುವವರೆಗೆ...!
ಏಕೆಂದರೆ ಮರೆವು ಮಿದುಳಿಗೆ ಹೊರತು..
ಈ ಪುಟ್ಟ ಹೃದಯಕ್ಕಲ್ಲ....!
ಅದಾಗಲೇ ಬರೆದೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು..
ನನ್ನ ಬಾಳ ಪುಟದಲಿ....!
ನಿನ್ನ ಅನುಮತಿಗೂ ಕಾಯದೇ.....!
ಮರೆಯದೇ ಕ್ಷಮಿಸು....ಈ ನಿನ್ನ ದುರದೃಷ್ಟ ಗೆಳತಿಯ...
ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲಾಗದೆ....
ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಹೊದದ್ದಕ್ಕೆ.......!!
ಅದರರ್ಥ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ....ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೇ..ದುರದೃಷ್ಟೆಯೆಂದು.....!!