ಶುಕ್ರವಾರ, ಮೇ 30, 2014

ಕಾತರ!!!!

ಹಸಿದ ಭಾವನೆಗಳೇಲ್ಲವೂ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ ಒಲವೇ.....
ನೀ  ಬಾರದೇ, ಎಲ್ಲಾ ಬರಿದಾಯಿತು ಒಲವೇ....
ನೀ ಯಾವಾಗ ಬರುವೆ, ನಾನರಿಯೆ...
ಆದರೂ ಪರಿತಪಿಸುವೆ ಒಲವೇ...
ನಿನಗಾಗಿ ...ನಿನ್ನ ಒಲವಿಗಾಗಿ...!!

ನೀ ನನಗಾಗಿ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳೇಷ್ಟೋ...
ಇಟ್ಟ ಆಣೆ-ಭರವಸೆಗಳೇಷ್ಟೋ..
ಅದೆಲ್ಲಾ ನೆನಪಾದರೆ ಸುಳ್ಳೋ-ನಿಜವೋ..
ಅನುಮಾನವೂ ನನಗೆ....
ಆದರೂ ಪರಿತಪಿಸುವೆ ಒಲವೇ...
ನಿನಗಾಗಿ ...ನಿನ್ನ ಒಲವಿಗಾಗಿ...!!

ಕಾದು ಕಣ್ಣಿನ ನೋಟ ದೂರಾಗುತ್ತಿದೆ..
ನಂಬಿಕೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳಾಗುತ್ತಿದೆ...
ಭರವಸೆ-ಭಾವನೆಗಳೇಲ್ಲವೋ ನರಳುತಿದೆ...
ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಮರೆಯುವುದರೊಳಗೆ...
ನೀ ಬಂದು ಸೇರು ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ...
ಪರಿತಪಿಸುವೆ ಒಲವೇ...
ನಿನಗಾಗಿ ...ನಿನ್ನ ಒಲವಿಗಾಗಿ.....!!!                

                                                    -ಇಂತಿ ನಿನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ
                                                            ನಿನ್ನ ಗೆಳತಿ.
                                                       
                       
  

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ